SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Splošni pogoji nagradne igre “Deli srečo naprej”

 1.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator in izvajalec nagradne igre je KITIO d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1.    POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 4.11.2020 do 31.1.2021, nagrajence pa bomo objavili v roku 7 dni od poteka nagradne igre na naši Facebook strani, Instagramu in spletni strani https://www.selectbox.si/akcija-deli-sreco-naprej/. Nagradna igra je podaljšana do 31.3.2021.

 1.    NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja/izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 1.    DEFINICIJA POJMOV

V teh pravilih se uporablja pojem sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki pošlje svojo fotografijo najbolj srečnega trenutka sebe ali osebe, ki bi jo želela osrečiti ter pripiše zakaj.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov oziroma morajo le-ti navesti svoje ime in priimek.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri deli svojo fotografijo srečnega trenutka ali sliko osebe, ki bi jo želela osrečiti ter pripiše zakaj na naslednjih kanalih:

– svojem Facebook profilu in v komentarju označijo @SelectBox Slovenija ali

– na svojem Instagram profilu, na katerem nas označijo @SelectBoxSlovenija in pod komentar vpišejo #selectbox_slovenija ali pa

– nam pošljejo fotografijo/video na [email protected].

Fotografija mora biti avtorska. Fotografije, za katere bo razvidno, da niso avtorsko delo oziroma bomo sklepali, da so plagiat, bodo nemudoma izključene iz nagradne igre. Prav tako morajo na fotografiji biti osebe, ki sodelujejo v nagradni igri. V primeru da se objavi fotografija osebe, ki jo želi uporabnik osrečiti, se mora ta oseba strinjati z objavo njene fotografijo.

Izmed vseh objavljenih fotografij, bo naša komisija izbrala zmagovalno, ki bo prejela super nagrado Sanjski vikend s SelectBox-om. Nagrada vsebuje 3 darilne pakete:

 • Sanjski vikend
 • Dobra miza
 • Masaža in wellness ali Zabava v naravi.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.selectbox.si. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator ali izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Zmagovalno fotografijo bo izbrala komisija, ki bo sestavljena iz treh članov, ki so zaposleni v podjetju Kitio d.o.o. Zmagovalno fotografijo bomo izbrali dne 31.1.2021 do 12.00 ure. Nagrajeno fotografijo/video bomo objavili v roku 7 dni od poteka nagradne igre na naši Facebook strani, Instagramu in spletni strani www.selectbox.si/deli-sreco-naprej.

 1.    SEZNAM IN PREVZEM NAGRAD

Nagrada: Sanjski vikend s SelectBox-om (Sanjski vikend, Dobra miza, Masaža in wellness ali Zabava v naravi – nagrajenec si izbere tretji paket sam).

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je pri paketih, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 1.    OBJAVA NAGRAJENCEV

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoje fotografije, imena in priimka na spletni strani, Facebook strani ali drugem mediju nagradne igre ali kviza, za kar od organizatorja ne morejo zahtevati kakršnekoli odškodnine.

 1.    DRUGE DOLOČBE

Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad so pogojeni z izpolnitvijo vseh pogojev sodelovanja, torej poslano fotogafijo preko zahtevanega medija ter z osebnimi podatki izpolnjen obrazec na spletni strani.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in izvajalec sodelujoče obveščala na svoji spletni strani in Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected].

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1.    UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 •         izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 •         obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 •         objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 •         objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 •         statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 •         izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 •         pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 •         pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 •         pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na [email protected]

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 •         potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 •         omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 •         posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 •         dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 •         izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.
 1. KJE SE NAHAJAJO TA PRAVILA

Ta pravila so v celoti na vpogled dostopna na spletni strani SelectBox-a https://www.selectbox.si.

 1. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.