Splošna pravila in pogoji

 

Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, uporabniki in ponudnikom. SelectCard kot tudi spletna stran www.selectcard.si je blagovna znamka, ki je v lasti in s katero upravlja Kitio d.o.o., s sedežem družbe na naslovu Dunajska 5, 1000 Ljubljana, davčna št. 59986280, matična št.:2138794000. SelectCard združuje ponudnike blaga in storitev, ki so predstavljeni na spletni strani www.selectcard.si in www.selectbox.si ter v drugih javnih medijih ter deluje kot posrednik pri prodaji.

Z obiskom spletnih strani in nakupom kot tudi uporabo produktov pod imenom SelectCard kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo navedene pogoje in pravila trgovca, organizatorja in ponudnika. Uporabo produktov SelectCard-a, obisk in uporaba storitev in/ali opreme ponudnikov določajo tudi splošni pogoji in pravila posameznih ponudnikov katerih last so kartice. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje.

Pojmovnik:

Organizator – je podjetje Kitio d.o.o., ki na prodajnih mestih ali na spletu prodaja produkte pod imenom SelectCard. Produkti vključujejo tudi darilne bone, ki so last organizatorja, kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenega zneska v evrih za katere boni veljajo pri izbranih ponudnikih kot je navedeno na hrbtni strani papirnega nosilca kartice ter navedeno v drugih predstavitvenih medijih.

Ponudnik  – je pravna oseba, ki ponuja produkte in/ali izvaja določene storitve, kot je dogovorjeno z organizatorjem in medsebojno pogodbo o sodelovanju. Ponudnik je partner v SelectCard mreži, ki nastopa kot organizator prodaje v mreži prodajnih mest in oglašuje njegovo kartico in ponudbo v medijih.

Trgovec – je zakoniti zastopnik za prodajo na svojih prodajnih mestih v skladu z kupoprodajno pogodbo med trgovcem in organizatorjem.

Bon ali kartica – je certifikat prilagojen za plačanje storitve ali produkta, ki obstaja v tiskani obliki in v obliki plastične kartice. Veljavni so le originalni izvodi, ki so opremljeni z ustreznimi kodami za aktivacijo bona ali kartice in so aktivirani v sistemu S-pay.

Uporabnik ali kupec – je vsaka pravna ali fizična oseba, ki prejme ali kupi produkt iz Selectcard programa z aktiviranim veljavnim bonom. Uporabnik storitev ali produktov dejansko le te koristi. Kupec je oseba, ki je produkt kupila na prodajnem mestu enega od dogovorjenih partnerjev Selectcarda.

 

Osebni podatki in avtorske pravice

 1. Z uporabo storitev in produktov SelectCard mreže uporabnik dovoli KITIO d.o.o. ter ponudniku storitve reklamno obveščanje in obdelavo podatkov. Organizator in ponudnik se obvezujeta da bosta delovala skrbno in v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki sodelujočih se obvezno zbirajo za namen vodenja lastne evidence uporabnikov, SMS/MMS obveščanja, telefonskega anketiranja ter ponujanja blaga in storitev z uporabo poštnih storitev. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 2. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev in še to samo v primeru, kot nalaga zakonodaja. Sodelujoči v nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih osebnih podatkov zagotoviti pa mora ustrezne kontakte za normalno izvajanje igre kot jih zahteva organizator. Nagrajenec mora posredovati vse zahtevane osebne podatke sicer se ga izloči iz igre in nagrade ne more prevzeti.
 3. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Uporabnik lahko vse informacije dobi na organizatorjevem centru za pomoč uporabnikom na št.: 031 200 000, vsak delavnik med 8h in 16h.

 

Definicija storitev, produktov in odgovornosti

 1. Tiskani in spletni katalogi so osveževani skladno z možnostmi organizatorja. Za morebitne napake pri podajanju informacij v tisku ali na spletu organizator ni odgovoren.
 2. Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z boni v celoti odgovorna sama kot bi bila za svoje druge vrednosti. Izguba, poškodba ali kraja kartic je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca.
 3. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki.

 

Uporaba bonov

 1. Pogoj za uporabo storitev SelectCard mreže je, da uporabnik ima veljaven bon SelectCard mreže ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe.
 2. Uporabniki so dolžni preveriti ključne informacije storitve in/ali produkta kot tudi pogoje in omejitve pri ponudniku. Posebaj morajo biti pozorni na vrednost kartice, lokacije uporabe in veljavnost kartice saj .
 3. Ob predložitvi veljavnega bona uporabnik pridobi pravico za uporabo bona in storitev ter produktov na katere se le ti nanašajo.
 4. Bon velja enkratno, če ni navedeno drugače, ponudnik prevzame bon ob prvem obisku uporabnika in če je potrebno, izda potrdilo o prevzemu.
 5. Boni so razdeljeni v različne cenovne razrede.Bon je veljaven do datuma odtisnjenega na njemu. Kopije bonov so neveljavne.
 6. Koda za aktiviranje storitve je koda namenjena ponudniku za potrjevanje izvedene storitve ali uporabe produkta. Uničena ali nečitljiva aktivacijska koda je lahko razlog za zavrnitev bona.
 7. Boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršno koli drugo plačilo v zameno za kupone.
 8. Bon je mogoče koristiti samo za storitev ali produkt, ki je zavedena na spletni strani SelectCard.
 9. Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni republike Slovenije. Vse primere bo organizator prijavil državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.
 10. V primeru izgube ali kraje je uporabnik dolžan tak primer takoj prijaviti organizatorju na kontaktne naslove ali e-pošto [email protected] ali  na št.: 031 200 000, vsak delavnik med 9h in 17h.

 

Spletni Nakup

 1. Naročilo bonov in produktov
  Kupec najprej izbere želeni produkt, kjer se nahajajo vsi podatki o storitvi in produktu kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup preide na stran za potrjevanja naročila.
 1. Potrdilo naročila in plačilo
  Kupec naročilo potrdi s klikom na gumb Oddaj naročilo, naročilo je dokončno potrjeno, ko kupec prejme elektronsko sporočilo s statusom Naročilo je potrjeno. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo trgovca ali/in organizatorja. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katerega koli razloga, lahko trgovec kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med SelectCard in kupcem je v spletni trgovini Selectcard sklenjena v trenutku oddaje naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku SelectCard. Organizator zagotavlja kupcem za nakup na daljavo 100% garancijo na opravljene nakupe v roku 20 dni, v tem času lahko produkte vrnete brez pojasnila in ob predloženem veljavnem računu. Produkti so lahko odprti in pregledani vendar priloženi in ohranjeni pod načelom spodobnega ravnanja, seveda pa ne smejo biti izkoriščeni.
 1. Cene so veljavne v trenutku naročila in samo ob plačilu z navedenimi možnostmi in pogoji opisanimi v nadaljevanju ali na nakupnem mestu. Organizator in trgovec si pridržujeta pravico do spremembe cene v času, ko je trgovina zaprta. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specifirano drugače.
 2. Cene so fiksne in se ne spreminjajo v času dostopa obiskovalcev. Obvezna je predložitev veljavnega računa. Izkoriščeni kuponi niso predmet reklamacije ali zamenjave po teh pogojih. Cene so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spleta, neodvisno od izbranega načina plačila.

Načini plačila pri nakupu iz programa SelectCard

 1. Organizator omogoča na spletu www.selectbox.si naslednje načine plačila:
 • plačilo po povzetju (gotovinsko plačilo)
 • z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)
 • s plačilno oziroma kreditno kartico
 • plačilo preko PayPal

Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga, pri plačilu po povzetju pa vam lahko Pošta Slovenije zaračuna stroške odkupnega poslovanja po vsakokrat veljavnem ceniku. (več na spletnih straneh Pošte Slovenije, razdelek “Cenik ostalih storitev”)

 1. Organizator kupcu izda račun za nakup bona/bonov na trajnem mediju v primeru nakupa preko Selectcard spletne trgovine. Kupec prejme trajen račun po pošti skupaj z darilnim bonom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in kupcu dostopna na zahtevo.

Cene

 1. Cene na spletni strani www.selectcard.si so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Kupoprodajna pogodba med organizatorjem in kupcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca. Odstop od pogodbe je možen brez navajanja razloga v 20 dneh od dneva nakupa s čimer organizator jamči 100% zadovoljstvo svojim strankam spletne trgovine. Obvezna je predložitev veljavnega računa. Izkoriščeni kuponi niso predmet reklamacije ali zamenjave po teh pogojih. Odstop je možen s klicem na klicni center 031 200 000 med 9-17h vsak delavnik ali preko elektronske pošte na pomoč@kitio.com.

Promocijska koda

 1. Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdeš na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posameznega oddelka, v našem e-obveščevalcu ali drugih medijih.  Promocijska koda je beseda ali številka ali kombinacija obojega, ki jo kot prijavljen uporabnik vpišeš v koraku spletnega nakupa. Po kliku na Vnesi promocijsko kodo se vrstico nižje odpre okence, v katerega vpišeš trenutno veljavno promocijsko kodo, nato sledi še klik na rumen gumb uporabi. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

 

Nakup na drugih prodajnih mestih

 1. Boni in produkti SelectCard mreže se lahko kupijo na različnih spletnih in fizičnih prodajnih mestih pri trgovcih s katerimi ima organizator sklenjene ustrezne kupoprodajne pogodbe. Proces nakupa in plačila, naročila in dostavo, vrnitev in vse druge sestavne dele kupoprodajne pogodbe ne ureja organizator temveč trgovec, zato organizator ne more biti odgovoren za njih. Vsi takšni pogoji so odvisni izključno od prodajnega mesta kjer se nakup izvršuje.

 

Odveza odgovornosti

 1. Organizator se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Organizator odgovarja za stvarne napake, ki se nanašajo na del poslovanja, ki ne zajema opravljanja dejanske storitve ponudnikov. Ponudnik storitve je odgovoren za uresničevanje izvajanja dogovorjenih uslug na nivoju in v obsegu kot je to definirano v medsebojnih pogodbenih razmerjih. Organizator se bo trudil po najboljših močeh zagotavljati in odpravljati vse tovrstne pomanjkljivosti skupaj z izvajalci.
 1. Organizator ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. Člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih organizator v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. Navedeni splošni pogoji veljajo v trenutku potrditve naročila s strani organizatorja. Prav tako velja tudi obrnjeno,  kupec ima pravico odstopiti od pogodbe zaradi očitne napake organizatorja. Odstop od pogodbe je možno zahtevati na katerem koli kontaktu klicnega centra od zadolžene osebe za reševanje reklamacij, na način da se ji odda ali pošlje obvestilo, potrdilo o prejetem obvestilu obvezno shranite. V obvestilu je potrebno natančno opisati napako, postaviti enega izmed zahtevkov za odpravo ter prodajalcu dati možnost, da stvar pregleda in se seznani z obstojem napake.  V teh primerih lahko potrošnik, ki je prodajalca pravilno in pravočasno obvestil o napaki (v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne smeta miniti 2 leti od izročitve nove stvari) zahteva vračilo kupnine ali odpravo napake. Prodajalec mora v roku 8 dni izpolniti potrošnikov zahtevek, če napaka ni sporna. Če je napaka sporna, mora v enakem roku pisno odgovoriti ter podati obrazložitev. Prodajalec blaga (ali izvajalec storitve) se lahko razbremeni odgovornosti za stvarno napako (oz. nepravilno opravljeno storitev), če dokaže, da je vzrok za napako okoliščina, ki je ni mogel preprečiti, odpraviti ali se ji izogniti zaradi ravnanja tretjih oseb ali potrošnika.

Končne odločbe

 1. Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.12.2014 ob potrditvi s strani odgovorne osebe družbe Kitio d.o.o. Družba si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.
 1. Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov organizatorja ali preko e-poštnega naslova na [email protected]
 1. Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški  samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno.Ti splošni pogoji pričnejo veljati s 1.12.2014 in veljajo do preklica.